Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News là cổng thông tin chính thức của Toà Thánh. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Escuchar el último episodio:

Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Radio Vatican hằng ngày của Vatican News Tiếng Việt.

Nội dung chương trình hôm nay:

0:00 Bản tin

15:15 Sinh hoạt Giáo hội : Phỏng vấn sơ Nathalie Becquart về kết quả của Thượng hội đồng cấp châu lục

26:03 Phút cầu nguyện : Yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu

---

Liên lạc và hỗ trợ Vatican News Tiếng Việt qua email & Zelle: tiengviet@vaticannews.va

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Episodios anteriores

 • 813 - Radio thứ Sáu 02/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Thu, 01 Jun 2023
 • 812 - Radio thứ Năm 01/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Wed, 31 May 2023
 • 811 - Radio thứ Tư 31/05/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Tue, 30 May 2023
 • 810 - Radio thứ Ba 30/05/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Mon, 29 May 2023
 • 809 - Radio Thứ Hai 29/05 /2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Sun, 28 May 2023
Mostrar más episodios

Más podcasts religión y espiritualidad peruanos

Más podcasts religión y espiritualidad internacionales

Elige la categoria de podcast