SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Radio: SBS Chill

Categorias: Noticias y política

Escuchar el último episodio:

ດ້ວຍສາເຫດຫຼາຍຢ່າງ ທັງທາງການເມືອງ, ວິກິດທາງທັມຊາດ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງທາງເລືອກໃໝ່ທີ່ຜູ້ລົງຄະແນນສາມາດເລືອກໄດ້, ການເດົາສຸ່ມສຳຫຼວດກໍເລີຍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ ຄາດຄະເນຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້. ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍຄົນກໍວ່າ ມັນມີໂອກາດຫຼາຍທີ່ຈະເປັນຣັຖບານທີ່ມີສຽງສ່ວນໜ້ອຍ ຫຼື Hung Parliament.

Episodios anteriores

 • 3612 - ການຄາດຄະເນຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລືອກຕັ້ງ 
  Tue, 17 May 2022
 • 3611 - ການລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທຳອິດ. 
  Wed, 11 May 2022
 • 3610 - ຂໍ້ມູນຂອງພັກແຮງງານ (Labor Party) 
  Tue, 10 May 2022
 • 3609 - ຂໍ້ມູນຂອງພັກ Liberal 
  Tue, 10 May 2022
 • 3608 - ຂໍ້ມູນຂອງພັກ National Party 
  Mon, 09 May 2022
Mostrar más episodios

Más podcasts %(noticias y política)s peruanos

Más podcasts noticias y política internacionales

Otros podcasts de SBS Chill

Elige la categoria de podcast