SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ

SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ

SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Vietnamese-speaking Australians. - Tin tức độc lập và những câu chuyện nối kết quý vị với cuộc sống ở Úc và cộng đồng người Việt.

Radio: SBS Chill

Categorias: Noticias y política

Escuchar el último episodio:

Nhiều nhạc sĩ đã mượn tiếng mưa rơi để chuyển tải nỗi niềm của mình và cũng chính những tiếng tí tách đó khiến người nghe rất dễ đồng cảm với họ.

Episodios anteriores

 • 15700 - Sơn Ca và các nghệ sĩ: Tiếng mưa rơi 
  Fri, 21 Jan 2022
 • 15699 - Bản tin Thứ Bảy 22/1/2022 
  Sat, 22 Jan 2022
 • 15698 - Một người Việt tự nguyện nấu cơm, giao cơm miễn phí cho du học sinh phải cách ly vì Covid 
  Sat, 22 Jan 2022
 • 15697 - Yếu tố khí hậu nào tạo nên thời tiết nước Úc? 
  Sat, 22 Jan 2022
 • 15696 - Nước Úc trong tuần: Bản sắc nước Úc trong ngày Australia Day 26/1 
  Fri, 21 Jan 2022
Mostrar más episodios

Más podcasts noticias y política peruanos

Más podcasts noticias y política internacionales

Otros podcasts de SBS Chill

Elige la categoria de podcast